VAN

bouwen van 5 appartementen en kantoor, Zwijndrecht

Een haakvormig perceel in de rij, belast met een publiek recht van overweg, wordt bebouwd met vijf appartementen en een gelijkvloerse praktijkruimte. De verkrotte driegevelwoning op het perceel wordt gesloopt en het nieuwe gebouw voorziet in een onderdoorgang die het achtergelegen binnengebied ontsluit. Deze openbare ruimte wordt bekeken als een aantrekkelijke ontmoetingsplek op het kruispunt van verschillende voetgangersstromen, langs waar ook de overdekte inkom van het project wordt voorzien. Vanuit de vorm van het perceel en het zoeken naar een kwalitatieve doorsteek wordt het gebouw samengesteld uit drie geroteerde bouwlagen. Op het gelijkvloers ontstaat een brede en dubbelhoge ruimte met doorzichten tussen straat en binnengebied, een uitnodigende link die zich tevens laat lezen in het profiel van de gevels. Aan de tuinzijde roteren de bouwlagen volgens de knik en oriëntatie van het perceel om aangename en open terrassen te creëren. De drie gevels worden op een evenwaardige manier voorzien in traditioneel metselwerk. De repetitie in de openingen, de subtiele doch rijkelijke materialen en de eigenzinnige vormgeving van de balustrades getuigen van een nieuwe ambachtelijkheid.

Algemene Informatie

project bouwen van 5 appartementen en kantoor
locatie Zwijndrecht, België
periode 2015-2018
oppervlakte 888 m²
k-peil 27.5
e-peil 16
fotografie Christophe Van Couteren

Naar vergelijkbaar project

DEN

Kontich

ARC

Kontich

IMS

Zwijndrecht